شاخص‌های تنوع و پویایی در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : حفیظ الله مبلغ