شاخص‌های وحدت و اتحاد در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمدعلی بیاتی