شاخص‌های کرامت انسان در الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن عرب زاده گورچوئی