شاخص‌های عقلانیت در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محسن راشد