شاخص‌های کارآمدی در الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : رمضانعلی فصاحت