سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده انقلاب اسلامی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) 
مدیریت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
انجمن علوم سیاسی حوزه 
عضویت 
 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشکده کشاورزی شیراز 
مدرس 
 
 
نظام ارزشی سیاسی اسلام 
تدریس 
دانشگاه بوعلی همدان 
مدرس 
 
 
نظام ارزشی سیاسی اسلام 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
سیاست و حکومت در قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه زاهدان 
مدرس 
 
 
غرب شناسی و نظام سیاسی اسلام